Get Adobe Flash player

Про Черкаську філію

Черкаську філію Приватного вищого навчального закладу з 01 листопада 2001 року очолює Шпильовий Віктор Андрійович. Черкаська філія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серії ВО №00228-022801 від 15.05.2017 р.

Підготовка фахівців у філії відбувається за освітніми ступенями: "молодший спеціаліст", "бакалавр" на підставі ліцензії та сертифікату Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

В Черкаській філії Європейського університету здійснюється  підготовка фахівців за освітнім ступенем “бакалавр” за такими спеціальностями:

- 051 Економіка;

- 071 Облік і оподаткування;

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

- 073 Менеджмент;

- 122 Комп’ютерні науки.


В Черкаській філії рішенням Вченої ради Європейського університету функціонує 3 кафедри:

  • кафедра фінансів, обліку і аудиту;
  • кафедра економіки та менеджменту;
  • кафедра  математичних, комп’ютерних і соціально-гуманітарних дисциплін;