Get Adobe Flash player

Про Черкаську філію

Черкаську філію Приватного вищого навчального закладу з 01 листопада 2001 року очолює Шпильовий Віктор Андрійович. Черкаська філія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 285580 від 13.01.2014 р.

Підготовка фахівців у філії відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями: "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" на підставі ліцензії та сертифікату Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

В Черкаській філії Європейського університету здійснюється  підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнівями “бакалавр”, “спеціаліст" за такими галузями, напрямками та спеціальностями:

Галузь: 0305 "Економіка і підприємництво" Напрям підготовки: 6.030504 "Економіка  підприємства"

  • 6.030509 "Облік і аудит"6.030508 "Фінанси і кредит".

Галузь: 0306 "Менеджмент і адміністрування"

  • Напрям підготовки: 6.030601 "Менеджмент"

Галузь: 0501 "Інформатика і обчислювальна техніка"

  • Напрям підготовки: 6.050101 "Комп'ютерні науки"
  • Напрям: “Економіка і підприємництво”

Спеціальності:7.03050801 “Фінанси і кредит”; 7.03050901 “Облік і аудит”; 7.03050401 “Економіка підприємства”.

  • Напрям: “Менеджмент”

Спеціальність: 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”.

  • Напрям: “Комп’ютерні науки”

Спеціальність: 6.080400, 7.05010101 “Інформаційні управляючі системи і технології”.

Викладацький склад Черкаської філії Європейського університету нараховує 80 осіб.

В Черкаській філії рішенням Вченої ради Європейського університету функціонує 3 кафедри:

  • кафедра фінансів, обліку і аудиту;
  • кафедра економіки та менеджменту;
  • кафедра  математичних, комп’ютерних і соціально-гуманітарних дисциплін;