Шпильовий Віктор Андрійович

професор кафедри

1979 рік – закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»,  кваліфікація інженер-механік.

1991 рік – закінчив Українську юридичну академію імені Ф.Дзержинського

за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

2007 рік – отримав науковий ступінь кандидата економічних наук

Тема дисертації «Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної         безпеки підприємств харчової промисловості».

2011 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Загальний стаж у сфері освіти складає 22 роки.

Автор більше 30 опублікованих наукових робіт,  зокрема підручника з грифом МОН України, співавтор  колективних монографій.

Коло наукових інтересів: Кримінальне право, Цивільне право, Поведінкова економіка, Інтелектуальна власність

Scroll to Top