Шпильова Віра Олексіївна

завідувач кафедри

1981 рік – закінчила Київський політехнічний інститут

 за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація інженер-механік.

2003 рік – отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Тема дисертації «Менеджмент економічного регулювання

природоохоронної діяльності».

2008 – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту

2012 рік – отримала науковий ступінь доктора економічних наук

Тема дисертації «Теоретико- методологічні засади формування  конкурентоспроможності регіонів України».

2015 рік – присвоєно вчене звання професора кафедри економіки, обліку та аудиту.

Загальний стаж у сфері освіти складає 24 роки.

Авторка більше 50 опублікованих наукових робіт, зокрема підручника з грифом МОН України, співавтор колективних монографій.

Коло наукових інтересів: корпоративне управління, банківський менеджмент, екологічний менеджмент, конкурентоспроможність підприємств.

Scroll to Top