Ректор Європейського університету
Тимошенко Олена Іванівна

Доктор філософських наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народилася в місті Львові. В 1980 році закінчила історичний факультет Запорізького державного педагогічного  інституту. У 2013 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософських  наук за спеціальністю філософія освіти.

З 1991 р. – співзасновник та проректор Європейського університету.

З 2002 р. – О.І. Тимошенко обіймала посаду директора Навчально – наукового інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету. Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення безпеки підприємництва.

Особливим досягненням О.І. Тимошенко є те що, вона стала автором запровадженої педагогічної системи безперервної освіти, складовими якої є: ясла-садок та ліцей «Євроленд» при Європейському університеті.

З 2021р. – Тимошенко О.І. є ректором Європейського університету.

Має друковані посібники: «Історія України у запитаннях і відповідях», «Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом», «Етика і етикет сучасного бізнесу — запорука економічної безпеки», «Противодействие рейдерству», монографію – «Філософія як методологія формування та впровадження високих педагогічних технологій»  та ряд статей в педагогічній та юридичній пресі. Загалом – автор понад 70 наукових праць.

Організатор щорічної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». Голова редакційної колегії збірника щорічно] міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації».

Тимошенко О.І. нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Знаком «За розбудову освіти», Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Почесною грамотою Київського міського голови, Подякою Київського міського голови, Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», Орденом Ломоносова, Грамотою Головного управління у справах сім’ї та молоді Київської міської  державної адміністрації, Орденом «Громадянської мужності»,  Відзнакою ОГФ України ОГП ДК , Почесною відзнакою «За духовне відродження нації», «Золотий Знак УСПП», Орденом «Святих Кирила і Мефодія» УПЦ Київського Патріархату, Нагрудним пам´ятним знаком «П´ять років ОГФ України ОГП ДК», Грамотою Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації управління освіти, Орденом Святої Рівноапостольної Княгині Ольги, Орден Святої Великомучениці Варвари УПЦ Київського Патріархату, Медаль Національної Академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода».

Річний звіт ректора


Проректор з юридичних питань та міжнародних зв’язків
Тимошенко Максим Олександрович

Доктор юридичних наук, доцент.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член спеціалізованої ради із захисту дисертацій, адвокат.
У 2008 р. закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». У 2011 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право на тему: «Правове регулювання господарської діяльності приватних вищих навчальних закладів».
8 травня 2021 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію на тему: «Правове регулювання господарської діяльності закладів вищої освіти: теорія і практика», за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Автор 3 монографій та понад 50 наукових праць.

У системі вищої освіти працює 12 років.

Брав безпосередню участь у діяльності робочої групи з підготовки чинного Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. та роботі сектору з підготовки пропозицій щодо підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Входить до робочої групи по підготовці змін до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.

За свою активну громадську та професійну роботу нагороджений низкою відомчих відзнак і подяк органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема: подякою Міністерства юстиції України за особистий вклад у реалізацію державної правової політики, спрямованої на підвищення рівня правосвідомості, правової культури населення, вдосконалення юридичної науки і практики та високий рівень організації і проведення заходів для студентів-юристів та молодих правників; почесною грамота Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації; орденом святих Кирила і Мефодія; подякою Прем’єр-міністра України; подякою Міністерства освіти і науки України.­­­

В Європейському університеті працює з 2008 року. Обіймав посади старшого викладача, заступника декана юридичного факультету, завідувача юридичного відділу. У 2015 р. призначений на посаду проректора.


Проректор з фінансово – економічних питань
Тимошенко Андрій Олександрович

Доктор економічних наук.

Народився 5 липня 1989 року в м. Київ. У 2011 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». У 2013 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю гроші, фінанси і кредит, а в 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції». Науковим публікацій більше 60 праць з них 4 опубліковані в журналах Scopus і Web of Science.

В Європейському університеті працює з 2011 року. Обіймав посади: керуючого навчально – тренувального банку, декана факультету економіки та менеджменту, директора планово- фінансового департаменту. У 2019 році призначений на посаду проректора з фінансово – економічних питань.


Проректор з навчально-методичної роботи
Ягодзінський Сергій Миколайович

Доктор філософських наук, професор, Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Член Соціологічної асоціації України, Експерт Національного фонду досліджень України, член двох Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, член редакційних колегій чотирьох фахових наукових журналів України й США.

Народився 2 березня 1979 року. В 2001 році закінчив фізико-математичний факультет КДПУ ім. Володимира Винниченка. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації «Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж». У 2018 році присвоєно вчене звання «професор». У науковому доробку – біля 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 8 монографії, 15 підручників, 12 публікацій у журналах Scopus і Web of Science. У системі вищої освіти працює 20 років. Обіймав посади: старшого викладача, доцента, професора, директора навчально-наукового інституту, декана факультету.

Нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Нагрудним знаком «За сумлінну працю», грамотами та подяками ректора.


Проректор з наукової роботи
Гудзь Юрій Федорович

доктор економічних наук, доцент, відмінник освіти України

Освіта: в 1996 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка зі спеціальності: «Інформаційні системи в менеджменті», кваліфікація інженер-економіст.

В 2011 році закінчив аспірантуру Національного університету харчових технологій. Отримав науковий ступінь кандидат економічних наук.Тема дисертації: «Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств харчової промисловості».

В 2017 році пройшов стажування в Європейській Академії Наук м.Ковентрі, Велика Британія.

В 2019 році закінчив докторантуру Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана зі спеціальності: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Захистив докторську дисертацію на тему: «Стратегія формування і розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК».

Державні відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак МОН «Відмінник освіти України».


Проректор з аналітичної та дослідницької роботи
Прокопенко Наталія Семенівна

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Ніні обіймає посаду проректора з аналітичної та дослідницької роботи приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». Науковий ступінь – кандидат економічних наук отримала у 1990 р.; доктор економічних наук   – у 2010 р. зі спеціальності гроші, фінанси і кредит. Вчене звання –  професор кафедри фінансів та банківської справи (2013 р.). Є автором  200 праць, з них  8 статей, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science,  заслужений діяч науки і техніки України (указ Президента України від 23 .08. 2021 р. № 406/2121, ПЗ № 023195).

Має досвід керівництва та консультування дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів (захистили свої дисертації 21  здобувач). З 2016 р. і по теперішній час – голова спеціалізованої вченої ради Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський університет», член спеціалізованої вченої ради  Д 26. 006.04  у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Була керівником НДДКР «Трансформаційні  процеси фінансової системи України в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер: 0114U005431). Нині здійснюю керівництво НДДКР «Управління фінансово-економічним розвитком в умовах інформаційних трансформацій» (державний реєстраційний номер: 0120U105397).

Розробила освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього  рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

У 2016 р., займаючи посаду проректора з наукової роботи (за суміщенням) під її керівництвом було проліцензовано п’ять спеціальностей з  підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня: 051 – економіка, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент, 075- маркетинг, 081 – право (Наказ Міністерства освіти і науки № 856 від 19 .07.2016 р.).

Виконує обов’язки заступника головного редактора наукового фахового видання з економічних наук «Економіка і управління» та члена редколегії міжнародного науково-практичного фахового видання «Фінансовий простір».

Має досвід практичної роботи: 8 років працювала головним економістом на підприємстві і 10 років начальником податкової служби Білокуракинського району Луганської області (1994-2004 рр.)

Склад членів вченої ради Європейського університету

Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь,
вчене звання
1Тимошенко Олена ІванівнаРектор Університету, доктор філософських наук, Голова Вченої ради Університету
2Тимошенко Максим ОлександровичПроректор з юридичних питань та міжнародних зв’язків, доктор юридичних наук, доцент, заступник Голови Вченої ради Університету
3Тимошенко Андрій ОлександровичПроректор з фінансово-економічних питань, доктор економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
4Ягодзінський Сергій МиколайовичДоктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи
5Гривківська Оксана ВасилівнаДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та підприємництва
6Прокопенко Наталія СеменівнаДоктор економічних наук, професор, проректор з аналітичної та дослідницької роботи
7Баликін Іван ІгоровичДиректор центру педагогічної майстерності та моніторингу якості освіти, кандидат історичних наук
8Шостаковська Антоніна ВіталіївнаДоктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту
9Шпильова Віра ОлексіївнаДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Черкаської філії
10Доценко Людмила ВасилівнаКандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології та гуманітарних дисциплін
11Голубнича-Шленчак Юлія ВікторівнаДоктор філософських наук, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін
12Каряка Інна ВікторівнаКандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та музичного мистецтва
13Котетунов Віктор ЮрійовичКандидат технічних наук, завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки
14Кужелєв Михайло ОлександровичДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового обліку і оподаткування
15Трегубенко Ірина БорисівнаКандидат технічних наук, доцент, кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки
16Дякон Валерій МиколайовичКандидат фізико-математичних наук, доцент, директор Уманської філії
17Кургузенкова Людмила АнатоліївнаКандидат економічних наук, доцент, декан факультету інформаційних систем та технологій
18Пісний Богдан МихайловичКандидат економічних наук, доцент, директор Львівської філії
19Скляренко Олена ВікторівнаКандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри математичних дисциплін та інноваційного проектування
20Русінова Ольга СергіївнаДоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, вчений секретар
21Ієрусалимов Ігор ОлександровичКандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права
22Шиян Оксана МиколаївнаКандидат соціологічних наук, доцент, декан факультету економіки та менеджменту
23Шпильовий Віктор АндрійовичКандидат економічних наук, доцент, директор Черкаської філії
24Кравчук Петро ЮрійовичКандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
25Гудзь Юрій ФедоровичДоктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, директор фахового бізнес-коледжу
26Іванюк Ольга ВолодимирівнаДиректор бібліотеки
27Козинець Анатолій ОлександровичЗавідувач навчальної частини
28Соколова Тамара МиколаївнаЗавідувач відділу управління персоналом
29Сукачова Валентина ОлександрівнаГоловний бухгалтер
30Вечеря Микола РостиславовичАспірант кафедри права
31Царюк Марія ВікторівнаГолова студентської ради, студент фахового бізнес-коледжу
Scroll to Top