Про Черкаську філію

Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу “Європейський унфверситет” заснована 19.12.2000 року. З 01 листопада 2001 по 07 липня 2022 очолював Шпильовий Віктор Андрійович.
З 08 липня 2022 року Черкаську філію ПВНЗ “Європейський університет” очолює Польова Наталія Миколаївна.
Черкаська філія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серії ВО №00228-022801 від 15.05.2017 р.

Підготовка фахівців у філії відбувається за освітніми ступенями: “фаховий молодший бакалавр”, “бакалавр”, “магістр” на підставі ліцензії та сертифікату Державної акредитаційної

комісії Міністерства освіти і науки України.

В Черкаській філії Європейського університету здійснюється підготовка фахівців.

за освітньо-професійним ступенем “фаховий молодший бакалавр” за такими спеціальностями:

– 051 Економіка;

– 071 Облік і оподаткування;

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

– 073 Менеджмент;

– 122 Комп’ютерні науки;

– 081 Право.

За освітнім ступенем “бакалавр” за такими спеціальностями:

– 051 Економіка;

– 071 Облік і оподаткування;

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

– 073 Менеджмент;

– 081 Право;

– 122 Комп’ютерні науки;

– 125 Кібербезпека.

За освітнім ступенем “магістр” за такими спеціальностями:

– 051 Економіка;

– 071 Облік і оподаткування;

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

– 073 Менеджмент;

– 081 Право;

– 122 Комп’ютерні науки;

– 125 Кібербезпека.

Scroll to Top